Varatuomari Pirjo Vaarala auttaa yrityksiä erityisesti omistajanvaihdostilanteissa, mutta myös muissa esim. yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa ja yritysjärjestelyissä. Yritysten lisäksi Vaaralan asiakkaina on yksityishenkilöitä sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä erilaisissa verotukseen liittyvissä ja juridisissa asioissa. Oikeudenkäynnit ja riita-asioiden hoitaminen eivät sisälly Vaaralan toimenkuvaan.

Tyypillisesti Vaaralan hoitamat toimeksiannot ovat usein ns. verovetoisia. Esimerkiksi yritysjärjestelyn, sukupolvenvaihdoksen tai yritysmuodon valinnan verokohtelu selvitetään sen jälkeen, kun asiakkaalle on valittu sopiva vaihtoehto halutun toimenpiteen toteuttamiseksi. Kun sekä suunnittelu, verotuksen selvittäminen ja järjestelyn toteuttaminen hoidetaan saman henkilön toimesta, turvataan asian eteneminen halutulla tavalla ilman tiedon kulun katkoksia. Vaaralan yhteistyökumppaneina etenkin yritysjärjestelyissä ovat usein myös tilintarkastajat ja tilitoimistot.

Omistajanvaihdoksissa vaihtoehtoja tulee miettiä monipuolisesti ja päätökset tehdä perustellusti. Niissä on tavoitteena mahdollisimman harkittu ratkaisu, joka on sekä luopujan että jatkajan kannalta mahdollisimman hyvä ja haluttu.

Omistajanvaihdoksen ennakointi voidaan aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista yritystoiminnasta luopumista. Näin luopujan taloudellisten järjestelyiden suunnitteleminen on helpompaa ja ennakoivia toimenpiteitä voidaan tehdä pidemmällä aikavälillä. Muun ohella luopujan eläkeaikaisten tulojen turvaamista voidaan varmistaa erilaisilla vaihtoehdoilla jo ennen yrityksen luovuttamista jatkajalle. Yksi tyypillinen tapa on eriyttää toimitilojen ja liiketoiminnan harjoittaminen eri yhtiöihin.

Vero ja Laki Vaarala Oy auttaa myös uuden yrityksen perustavia yrittäjiä. Näissä tapauksissa aiheina ovat usein mm. yritysmuodon valinta ja riskien hallinta.

Vaikka Vero ja Laki Vaarala Oy:n  pääasiallisena toiminta-alueena on Suomi, voi Pirjo olla myös kansainvälisesti toimivien yritysten apuna. Tällöin voidaan selvitellä mm. sitä, miten kansainvälinen yritystoiminta vaikuttaa Suomen verotukseen. Tyypillisesti toisen valtion verotus selvitetään asianomaisesta maasta, koska lainsäädännöt ovat erilaisia.

Pirjo Vaaralalla on lähes 40 vuoden kokemus vero- ja liikejuridiikasta. Vuosien aikana hänelle on kasvanut hyvä verkosto eri alojen asiantuntijoista, muun ohella tilintarkastajista eri puolilla maata.

Lisätietoa  Vero ja Laki Vaarala Oy  ja Pirjo Vaarala 045 344 3326

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms