Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka liiketoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Kuten minkä tahansa yrityksen kohdalla, myös yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa. Yhteiskunnallisten yritysten erityispiirre on kuitenkin juuri arvopohjaisuus. Siksi ne myös ohjaavat valtaosan liikevoitostaan valitsemansa yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen.

Suomessa yhteiskunnallisen yrityksen toimiala liittyy tyypillisesti ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, koulutukseen, vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa, maaseudun elinvoiman ylläpitämiseen ja ekologisiin kysymyksiin. Oulun seudulta esimerkkeinä voidaan mainita vaikkapa oululaisille opiskelijoille hyvinvointia ateriapalvelujen muodossa tuottava Uniresta Oy, kestävää kiertotaloutta edistävä Kiertokaari Oy ja kuuloesteettömyyden eteen työskentelevä Qlu Oy. Voiko siis bisneksellä parantaa maailmaa? Me uskomme niin!

Keväällä 2023 toimintansa aloittanut hanke Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen on valtakunnallinen ESR+ -koordinaatiohanke, joka pyrkii parantamaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä hyvin monella tavalla. Viisivuotinen hanke vahvistaa alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Lisäksi se kehittää toimijoiden osaamista, kerää ja levittää tietoa yhteisötalouden teemasta ja hyvistä toimintamalleista, tekee yhteiskunnallista yrittäjyyttä tunnetuksi, tukee sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja leviämistä sekä parantaa täsmätyökykyisten ja muuten vaikeasti työllistettävien henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Hankkeessa käydään myös kansainvälistä vuoropuhelua ja välitetään laajasti eurooppalaista tietoa ja osaamista Suomeen.

Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen aluetyö on käynnistynyt syksyn mittaan ja jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Hankkeen kautta on esimerkiksi mahdollista saada tietoa ja tukea yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen tai hankkeen ideointiin ja rahoituksen hakemiseen, sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen ja skaalaukseen sekä verkostoitumiseen. Autamme löytämään yhteistyökumppaneita ja annamme yrityksille ohjausta mm. täsmätyökykyisten työhön integrointipalvelujen hyödyntämiseen. Kuuntelemme myös herkällä korvalla alueelta kantautuvia viestejä ja tarpeita ja välitämme niitä eteenpäin päättäjille.

Onko sinulla yhteiskunnalliseen yrittämiseen liittyvä yritys- tai hankeidea, jota haluaisit sparrailla? Tarvitsetko kenties lisätietoa teemasta omaan työhösi liittyen? Kiinnostuitko muuten vain kuulemaan lisää? Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä, autan mielelläni! Lisätietoa koordinaatiohankkeesta ja sen tulevista tapahtumista löydät myös osoitteesta yyo.fi/koordinaatiohanke.

 

Heidi Similä Aluesuunnittelija,
Live-säätiö Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke
heidi.simila@inlive.fi
P. 040 6372928