Energiatuotannon parissa yli 20 vuotta työskennellyt Lassi Juntunen oli pohtinut yrittäjyyttä jo jonkin aikaa, kunnes työpaikalla alkaneet YT-neuvottelut panivat suunnitelmiin vauhtia. Uusia energia-alan järjestelmiä tutkiessaan hän törmäsi ORC-tekniikkaan, joka korkeiden ja edelleen nousevien energiahintojen vuoksi on kiinnostavampaa kuin koskaan. Niinpä Lassi perusti kesäkuussa 2022 Norcla Oy:n, joka toimii ranskalaisen Enogian ORC-laitteiden edustajana Suomessa. Lisäksi Norclalla on muita, energia-alaan liittyviä palveluita.

ORC (Organic Rankine Cycle) on teknologia, jonka avulla prosessien hukkalämpöä pystytään muuttamaan sähköenergiaksi. Lämmöntuotantolaitosten lisäksi tekniikka sopii esim. pesuloihin, kaivosteollisuuteen ja kaikkialle savupiipputeollisuudessa. Norcla on keskittynyt ORC-laitteisiin, joiden tehoalue on 10 kW – 180 kW. Tällöin laitteiden hankintahinta on kohtuullinen ja pienetkin toimijat saavat niistä taloudellista hyötyä. Monissa kohteissa pystytään merkittävä osa käyttösähköstä tuottamaan omien prosessien hukkalämmöstä. Laitteiden takaisinmaksuaika on varsin lyhyt, lyhimmillään vain 3,5 – 4 vuotta. Enogian ORC-laitteiden laskennallinen käyttöikä on 20 vuotta, joten niiden avulla kustannustehokasta energiaa on tarjolla pitkään.

Omaa yrittäjyys- ja projektiosaamistaan Lassi on kehittänyt osallistumalla sekä yrittäjyyden ammattitutkintoon että maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkintoon johtaviin koulutuksiin PSK Aikuisopistolla. Yritystoimintaan liittyvien asioiden lisäksi opinnoissa ovat tulleet tutuksi mm. energiatukiasiat, joita Lassin asiakkaat voivat hyödyntää laitehankintoihin. Lisäksi Lassi on ollut yhteydessä mm. työ- ja elinkeinoministeriöön ja moniin muihin tahoihin ORC-teknologiaan ja -laitteistoon sekä niiden hyödyntämiseen liittyen.

Oulun seudun Uusyrityskeskukseen Lassi oli ensimmäisen kerran yhteydessä jo keväällä 2021. Alkuperäinen liikeidea on hieman muuttunut reilun vuoden suunnittelun aikana. Parin viimeisen kuukauden aikana ennen yrityksen perustamista asiat tapahtuivat todella nopeasti, kun suunnitelmaa alettiin viemään käytäntöön.

Lassin neuvojana Uusyrityskeskukselta on toiminut Tuija Aitto-oja, joka on auttanut mm. liiketoimintasuunnitelman ja talouslaskelmien kanssa. ”Minulla ei ole ollut kynnystä mennä juttelemaan Tuijan kanssa. Sain häneltä tosipaljon apua ja kommentteja suunnitelmiin. Siitä oli käsittämätöntä hyötyä, kun tämä vaati aika paljon riskinottokykyä. Tuijan avulla olen saanut sitä taakkaa vähän pienemmäksi. Monesti suunnitelmiin tarvitsee järjen ääntä. Vaikka itse tekee kuinka tarkat laskelmat, niin silti haluaa jonkun katsomaan, että onko kaikki mukana”, Lassi kertoo. ”Lisäksi sain Tuijalta apua moniin muihinkin asioihin.”

Norclan perustaminen ajoittui kesälomakauteen. ”Hyvää oli myös se, että lomienkaan aikana ei tippunut tyhjän päälle. Kun Tuija jäi lomille, oli apuna Jarmo Siipola, joka katsoi vielä rahoitussuunnitelmia.
Ylimääräinen kannustus oli tervetullutta”, Lassi muistelee.

Kesään ajoittuneesta aloituksesta huolimatta Norclan toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja Lassi on saanut tehdä jo useita laskelmia teknologian käyttöönotosta. Aktiivisen asiakastyön vuoksi monet yritystoimintaan liittyvät käytännön asiat kuten verkkosivut ovat vielä tekemättä, mutta ne on tarkoitus tehdä alkusyksyn aikana.

Toivotamme Lassille ja Norcla Oy:lle onnea ja menestystä!

Lisätietoa Norclasta soittamalla suoraan Lassille tai laittamalla hänelle sähköpostia.

Puhelin 050 5700578
Sähköposti lassi.juntunen@norcla.fi

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms