Vuonna 2012 Jarmo Kamsula perusti Muhokselle lähinnä polttopuiden tekemiseen keskittyvän yrityksensä Japen Pilkkeen, jota hän pyöritti sivutoimisena yrittäjänä. Hänen käytössään olleet tilat eivät kuitenkaan mahdollistaneet polttopuukaupasta riittävän suurta liikevaihtoa. Myynnin kasvattamiseksi Japen Pilke alkoi tekemään myös kantojen jyrsintää.

Yrittäjyyden lisäksi Jarmo oli ollut vuorotyössä Stora Ensolla. Kun Oulun paperitehdas muutettiin kartonkitehtaaksi vuonna 2019, myös Jarmon työsuhde Storalla päättyi. Muutoksen yhteydessä työnsä menettäville henkilöille järjestettiin erilaisia tapahtumia, joista yksi liittyi yrittäjyyteen. Siellä Jarmo tapasi Oulun seudun Uusyrityskeskuksella silloin työskennelleen Matti Knutarin. Jarmo alkoi pohtimaan täysipäiväistä yrittäjyyttä, mutta yrittäjyyssuunnitelmat viivästyivät vielä vähän Jarmon työllistyttyä Stora Enson uuden kartonkikoneen rakentamiseen osallistuvalle konepajalle. Työt jatkuivat kartonkikoneen valmistuttua hieman erilaisella työnkuvalla sisältäen mm. hiekkapuhallusta.

Täysipäiväinen yrittäjyys kuitenkin kiinnosti, joten 2021 Jarmo oli taas yhteydessä Uusyrityskeskukseen. Tuija Aitto-oja auttoi häntä mm. kannattavuuden arvioimisessa ja laskelmien sekä liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Suunnitelmien valmistuttua Jarmo irtisanoutui työstään vuoden alussa, ja 1.3.2022 hän aloitti toiminnan täysipäiväisenä yrittäjänä. Yritys toimii jo 2011 perustetulla nimellä ja Y-tunnuksella, jonka uudeksi aputoiminimeksi tuli Torjuntavoitto.

Täysipäiväiseksi siirtymisen myötä yrityksen palvelutarjonta laajeni aikaisemmasta merkittävästi. Torjuntavoiton tärkeimpinä palveluina ovat kuivajää- ja hiekkapuhallukset sekä tuholaistorjunta. Lisäksi palveluihin kuuluvat mm. kantojenjyrsintä, rikkakasvien torjunta ja painepesut. Toiminta-alueena on pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaa. Asiakkaina on kotitalouksia, yrityksiä ja julkisia toimijoita.

Jarmo kuuli Uusyrityskeskukselta, että Asseri Pitkälä on aloittanut Muhoksella elinkeinopäällikkönä. Asserilta Jarmo on saanut hyviä vinkkejä ja apua. Hän kertoi myös Leader-yritystuesta, jota Jarmon kannattaisi hakea. Rahoitushakemuksen täyttämiseen Jarmo tarvitsi apua, joten hän oli jälleen yhteydessä Uusyrityskeskukseen. Tuijan ollessa lomalla Anneli Rinta-Paavola tuli Jarmon avuksi. Annelin avustuksella hakemukset saatiin tehtyä hyvin tuloksin, ja Jarmo sai hakemansa rahoituksen.

Jarmon apuna on ollut kolme Oulun seudun Uusyrityskeskuksen yritysneuvojaa, joilta kaikilta hän kokee saaneensa hyvää apua. Yhteyttä on pidetty sähköpostilla, puhelimella ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kysymyksiin on aina saanut vastauksia. ”Kaikkien kanssa on ollut tosi hyvä ja mukava asioida. Kaikilta on saanut hyvin apua, ja ovat auttaneet minua”, hän kertoo. ”Hirveän hyvää apua olen saanut. Yksin en kyllä olisi pystynyt tekemään niitä laskelmia ja muita.”

Yrittäjyys tuntuu hyvältä. ”Päivääkään en ole katunut, että lähdin yrittäjäksi. Tietysti tässä on omat riskit. Kesällä oli paljon töitä ja työpäivät venyivät tosi pitkiksi. Työt ovat kausiluonteisia ja kesällä on enemmän töitä”, hän kertoo. ”Epävarmuutta on, eikä palkka tule säännöllisesti. Tietysti palkkatyöhön nähden on omat riskit. Minulla on kuitenkin aika paljon palveluita. Monenlaista tekemistä yritän tähän kehittää, että töitä riittää hiljaisinakin kausina”, hän päättää.

Oulun seudun Uusyrityskeskus toivottaa menestystä Torjuntavoitolle ja Jarmo Kamsulalle!

Torjuntavoittoon ja sen palveluihin voi tutustua yrityksen verkkosivuilla sekä facebookissa ja instagramissa.

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms