Oulun seudun Uusyrityskeskus on valittu toiseksi yrityssparrauksen palveluntuottajaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Nuorten Start up -pilottiin. Hankkeessa tarjotaan alle 30-vuotiaille Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Oulun seudun, Raahen seudun sekä Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille tietoa yrittäjyydestä ja tukea yrittäjäksi siirtymisessä.

 

Nuorten start up -kokeilun tavoitteena on lisätä nuorten valmiuksia toimia yrittäjinä, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai kevytyrittäjinä, sekä kohtauttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria omistajanvaihdosta suunnittelevien yrittäjien kanssa. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten perustamien yritysten määrää.

Hankkeen puitteissa järjestettävä yrittäjyyssparraus on asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiva yksilöllinen ns. matalan kynnyksen räätälöity palvelu. Sparrauksen kokonaiskesto on 1–15 tuntia per osallistuja. Sparraukseen voidaan valita hankekauden aikana n. 100 yrittäjyydestä kiinnostunutta nuorta.

 

Nuorten start up -kokeiluhanke

Nuorten start up -kokeiluhankkeen puitteissa kootaan kaikki yrittäjyyttä tukevat koulutukset, valmennukset ja sparraukset sekä muut palvelut yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta työllisyyspalveluiden asiakkaat ja virkailijat löytävät ne helposti. Palvelujen yhteensovituksessa huomioidaan koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue mukaan lukien ELY-keskuksen TE-palveluhankinnat, kuntien hankkeet sekä ESR-hankkeet. Lisäksi toimenpiteisiin kuuluu kohderyhmän ja toiminnan kannalta keskeisten verkostojen yhteen kokoaminen sekä yhteydenpito niiden kanssa. Tällaisia toimijoita ovat mm. ohjaamot, työpajat, seutukunnalliset yrityspalvelut ja oppilaitokset.

Hanke on alkanut 1.11.2022 ja se kestää 31.8.2024 asti. Työ ja elinkeinoministeriön rahoittamaa hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja työllisyyden kuntakokeilut. Nuorten yrityssparrausten palvelutuottajiksi on valittu Oulun seudun Uusyrityskeskus ja Koillis-Suomen Aikuiskoulutus (KSAK).

 

Lisätietoja

Nuorten yrityssparraus – Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
Tuija Aitto-oja, tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi, p. 040 5106 315
Minna Tuhkanen, minna.tuhkanen@ely-keskus.fi, p. 0295 056 358

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms