Päiväkodissa työskennellessään Auli Ikonen ja Laura Huhtiniemi kaipasivat valmista, varhaiskasvatukseen suunnattua opetusmateriaalia. Kun sitä ei ollut ja kaksikolla oli sekä ideoita että osaamista, päättivät he alkaa kehittämään materiaaleja itse. Niin Pedapuun tarina sai alkunsa.

Aulilla ja Lauralla on pitkä työkokemus varhaiskasvatuksessa. Pienille lapsille sopivan materiaalin tekemiseen ja asioiden suunnitteluun kului paljon aikaa. Idea Pedapuusta alkoi kehittyä heidän työskennellessään samassa tiimissä. ”Mietimme, että miksi kukaan ei tee materiaaleja varhaiskasvatukselle. Sitten ajateltiin, että tehdään me”, Laura muistelee. ”Ajatuksenamme on tehdä sellaista materiaalia, joka on suoraan käyttövalmista. Silloin ammattilaisille jää enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen kasvatustyöhön.” Auli jatkaa.

Saman ammatin ja samanlaisten kokemusten ansiosta yhteisen yrityksen perustaminen tuntui luontevalta. Vahvuuksiaan yhdistämällä he kehittävät opetusmateriaaleista oman näköisiä. Laura kuvittaa ja Auli vastaa tekstisisällöstä. Tuotteita on 20, ja jatkuvasti tulee uusia. Valmistuksessa käytetään mahdollisimman paljon oululaista ja suomalaista osaamista. Aluksi myynti tapahtui sosiaalisessa mediassa, mutta nyt mukana on iso jälleenmyyjä.

Laura ja Auli aloittivat tuotteiden kehityksen palkkatöiden ohessa 2019, ja elokuussa 2021 heistä tuli päätoimisia yrittäjiä. Alussa he tarvitsivat neuvoja, ja Oulun seudun Uusyrityskeskukselta apuna oli Tuija Aitto-oja, jolta he saivat varmuutta, että olivat tehneet oikeita päätöksiä esim. yritysmuotoa valitessaan. Neuvojen lisäksi he saivat hyviä yhteystietoja.

Tänä vuonna Auli ja Laura saivat BusinessOululta avuksi Laura Meriläisen, joka on opastanut yrityksen kehittämisessä. Hän on auttanut ymmärtämään kasvun tueksi tarjolla olevia vaihtoehtoja ja kertonut mm. erilaisista rahoitusvaihtoehdoista.

Pedapuun toimitilat sijaitsevat BusinessOululla, jossa Hannu Hiltunen ja Laura Meriläinen ovat kertoneet mm. koulutuksista, yrittäjätapaamisista, messuista, hankkeista ja monista muista BusinessOulun ja yhteistyökumppaneiden palveluista. Auli ja Laura kokevat saaneensa paljon tietoa myös asioista, joista eivät olisi osanneet kysyä. ”Vaikka he eivät ole päivittäisessä työssä mukana, täällä on kanavat, mistä voi kysyä”, Auli sanoo. ” Täällä on mukavia ihmisiä. Tietoa jaetaan avoimesti eikä yksin olisi löydetty sitä kaikkea”, Laura jatkaa.

”Aluksi hämmästytti, että Oulussa on niin paljon ilmaista apua aloittaville yrittäjille”, Auli sanoo. ”Aina saatiin paljon apua kenen puheille kannattaa mennä. Aluksi oli myös vaikeaa edes kysyä, kun ei tiennyt mitä kysyy”, Laura jatkaa.

Auli ja Laura hoitavat kaikki yrityksen työt itse. ”Halutaan itse ymmärtää, mitä yrittäjyyden eri vaiheet sisältää. Siksi ei haluta ulkoistaa kaikkia asioita ainakaan heti. Toki jotkin palvelut, kuten kirjanpito, on ulkoistettu heti alusta,” Auli kertoo.

”Tää on ihanaa työtä”, Laura kiteyttää. Aulista ja Laurasta näkee heidän tekevän työtään suurella sydämellä.

Toivotamme Aulille, Lauralle ja Pedapuulle onnea yrittämiseen ja yrityksen kehittämiseen!

Lisätietoja:
https://www.pedapuu.fi/
Instagram: https://www.instagram.com/pedapuu/
Facebook: https://www.facebook.com/pedapuu.fi

Asiakaspalvelun sähköposti: asiakaspalvelu@pedapuu.fi
Puh. 045 7877 9821

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms