Niin aloittelevan kuin kokeneenkin yrittäjän on osattava monenlaisia asioita, joista osa voi olla hanskassa, osa ei. Varmuutta tekemiseen saa koulutuksesta. Kun on laaja kuva yrityksen toimintaan liittyvistä pakollisista tehtävistä ja yrityksen menestymiseen vaikuttavista asioista, on hommat helpompi järjestää. Ja kun asiat ovat hoidossa, on yrittäjällä helpompi hengittää.

Yrittäjyyden ammattitutkinto on yksi hyvä keino kasvattaa osaamistaan yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. Koulutuksessa saadun tiedon avulla pystyy helpottamaan yrittäjyyden alkutaivalta ja parantamaan yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia. Koulutus on myös mainio tapa kasvattaa omaa verkostoaan, josta on hyötyä päivittäisessä yritystoiminnassa. Hyvältä verkostolta saa tukea yrittäjänä toimimiseen, kun muilta yrittäjiltä voi kysellä neuvoja, ja heidän kanssaan voi jutella yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta.

Starttirahan hakijan on osoitettava yrittäjyysosaamista. Siihenkin yrittäjyyden ammattitutkinnon suorittaminen on hyvä vaihtoehto.

Kevään aikana on Oulun seudulla toimiville yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville alkamassa 3 erilaista yrittäjyyden ammattitutkintoon (yrittäjyyden AT) valmistavaa koulutusta. Kaikkiin koulutuksiin pystyy osallistumaan etänä mistäpäin Suomea tahansa. Koulutusten sisältö räätälöidään jokaisen opiskelijan osaamiseen ja tavoitteisiin sopivaksi.

PSK-Aikuisopiston yrittäjyyden AT -koulutus yritystoimintaa suunnitteleville ja käynnistäville sekä uutena yrittäjänä olemassa olevan yrityksen toimintaa jatkaville
(lähi- ja verkkokoulutus)

PSK-Aikuisopistolla alkaa maaliskuun puolessa välissä koulutus, jossa osaamisalana on ”yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen”. Tämä koulutus soveltuu hyvin yrittäjiksi aikoville, vasta aloittaneille yrittäjille sekä omistajanvaihdoksen kautta yrittäjiksi alkaville, jotka haluavat vahvistaa yrittäjäosaamistaan.

Tässä koulutuksessa keskitytään yritystoiminnan perusteisiin ja kannattavaan liiketoimintaan. Käsiteltävinä aiheina ovat mm. liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen talouden johtaminen, markkinointi, myynti ja sähköinen liiketoiminta. Koulutuksessa saadut opit pystyy ottamaan suoraan käyttöön, ja omaa yritysideaa voi työstää niiden pohjalta.

PSK:n koulutus toteutetaan iltaopetuksena Oulussa, mutta osallistuminen onnistuu myös etänä. Opetustuntien lisäksi koulutukseen kuuluu ohjausta, työpajoja ja ohjattua etäopiskelua.

Koulutus alkaa 14.3.2022 ja päättyy 26.1.2023. Kontaktiopetusta on yleensä yhtenä iltana viikossa. Koulutuksen pystyy suorittamaan oppisopimuksella. Haku koulutukseen päättyy 28.2.2022. Työttömillä työnhakijoilla on mahdollisuus hakeutua mukaan TE-toimiston kautta, ja tähän hakuaika päättyy 14.2.2022.

Lisätietoa PSK-Aikuisopiston järjestämästä koulutuksesta antaa koulutuspäällikkö Outi Heikkilä (puhelin 044 5262 221 ja sähköposti outi.heikkila@psk.fi).

PSK-Aikuisopiston yrittäjyyden ammattitutkinto iltaopetuksena

Koulutukseen hakeutuminen TE-toimiston kautta

Rastor-instituutin yrittäjyyden AT -koulutus yritystoimintaansa ja yrityksensä digi- ja somemarkkinointia kehittäville
(verkkokoulutus)

Rastor-instituutilla alkaa huhtikuun puolessa välissä koulutus, jonka osaamisalana on ”yritystoiminnan kehittäminen”. Tämä koulutus sopii hyvin yritystoimintansa vasta-aikoihin aloittaneille ja jo muutaman vuoden yrittäjänä toimineille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa.

Rastor-instituutin koulutuksessa kehitetään yritystä analysoimalla sen nykytilaa ja suunnittelemalla tavoitteellisia kehitystoimenpiteitä. Tässä keskitytään erityisesti liiketoiminnassa käytettäviin digi- ja someratkaisuihin, joita voidaan hyödyntää markkinoinnin lisäksi asiakashankinnassa. Koulutuksen aikana voi suunnitella ja toteuttaa omaan yritykseen sopivat digi- ja someratkaisut.

Rastor-instituutin koulutus toteutetaan verkkovalmennuksena. Koulutus alkaa 13.4. ja siihen kuuluu yhteensä 12 koulutuspäivää. Koulutuksen pystyy suorittamaan oppisopimuksella. Koulutukseen haku on auki 13.3.2022 asti.

Lisätietoa Rastor-instituutin järjestämästä koulutuksesta antavat osaamispäällikkö Kaisa Vuopala (puhelin 040 196 4811 ja sähköposti kaisa.vuopala@rastorinst.fi) sekä asiakkuuspäällikkö Jarkko Koskela (puhelin 050 402 8846 ja sähköposti jarkko.koskela@rastorinst.fi).

Rastor-instituutin Digi- ja somemarkkinointi yrittajyyden ammattitutkinto

Omapajan yrittäjyyden AT -koulutus vasta aloittaneille yrittäjille, yritystoimintaansa kehittäville ja omistajanvaihdoksen kautta yrittäjiksi alkaville
(verkkokoulutus)

Omapajalla alkaa Hyria Koulutuksen kanssa maaliskuun lopulla koulutus, jonka osaamisalana on ”yritystoiminnan kehittäminen”. Koulutus sopii yrittäjyyden alkutaipaleella oleville. Lisäksi se sopii yrittäjille, jotka haluavat kehittää tai uudistaa liiketoimintaansa, sekä sukupolvenvaihdostilanteessa oleville yrittäjille.

Tässä koulutuksessa keskitytään yritystoimintaan liittyviin kehitystarpeisiin ja keinoihin, joilla yrityksen osa-alueita voi kehittää vastaamaan tämän hetken tarpeita. Liiketoiminnan ja talouden suunnittelun lisäksi käsitellään mm. prosessien ja palveluiden kehittämistä. Osallistujat voivat valita koulutukseen osioita myynnistä, markkinoinnista sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Koulutuksen aikana kokeillaan uusia tapoja ja käytäntöjä oman yrityksen arjessa.

Omapajan koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Valmennuspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu sparrausta, kyselytunteja ja itsenäistä opiskelua. Opiskelija voi osallistua myös korkeintaan viiteen Hyrian järjestämään omavalintaiseen valmennuspäivään tai verkkovalmennukseen.

Koulutus alkaa 22.3. ja kestää 1,5 vuotta. Siihen kuuluu yhteensä 15 puolen päivän pituista verkkovalmennusta. Koulutuksen pystyy suorittamaan oppisopimuksella. Haku koulutukseen päättyy 7.3.2022.

Lisätietoa Omapajan järjestämästä koulutuksesta antaa Maija Heino, (puhelin 044 491 8827 ja sähköposti maija.heino@omapaja.fi).

Omapajan yrittäjyyden ammattitutkinto

Tutustu koulutuksiin ja hakeudu itsellesi sopivaan.

Koulutus antaa varmuutta yrittäjänä toimimiseen.
t. Tuija