Yrityskummit on valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu yli 1000 yrityskummina toimivaa yrittäjää, yritysjohtajaa ja liike-elämän asiantuntijaa. Pohjois-Pohjanmaalla toiminnassa on mukana 45 kummia Kalajoelta Kuusamoon. Täällä yrityskummeilla on n. 250 asiakasta, joista suurin osa on yksinyrittäjiä. Yrityskummien toiminta on luottamuksellista ja täysin maksutonta.

”Yrityskummi tuo yrittäjän avuksi ulkopuolista näkemystä. Hän antaa asiakkaan käyttöön osaamisensa ja kokemuksensa. Kummin rooliin kuuluu sparrata ja tukea. Asiakas voi tuulettaa ajatuksiaan ja pallotella ideoita” kertoo Pohjois-Pohjanmaan aluekummi Risto Nummela. ”Kummi ottaa kantaa niihin asioihin, joihin hänellä on osaamista. Hän osaa myös sanoa, ettei tiedä” Risto jatkaa.

Yrityskummilta saa tukea yrityksen ja ympäristön mahdollisuuksien hahmottamisessa. Hänen kanssaan voi arvioida vaihtoehtoja, asettaa tavoitteita ja miettiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii sparraajana ja keskustelukumppanina tarjoten ohjausta ja tukea päätöksenteossa. Yrittäjä tekee kuitenkin aina itse päätökset ja vastaat niiden toteuttamisesta.

Yrityskummit voivat olla yrittäjän tukena eri vaiheessa yrityksen toimintaa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Alussa apuna ovat mm. uusyrityskeskukset. Kun toiminta on päässyt käyntiin ja yrittäjä on pikkuhiljaa irtaantumassa uusyrityskeskuksen palveluista, hän voi hakea itselleen kummia, ettei hänen tarvitse jäädä yksin. Kummiasiakkuus voi jatkua vuosia ja kestää yrityksestä luopumiseen asti. Joskus kummi voi olla rinnalla jonkin hankkeen tai projektin ajan ja kummius päättyy, kun hanke valmistuu.

Yrityskummin hakeminen

”Mielellään otetaan uusia asiakkaita. Tervetuloa kyselemään! Sopiva kummi löytyy yleensä lyhyessä ajassa, vähintään muutamassa viikossa” Risto kertoo, ja jatkaa ”Uskon, että tarvetta kummille voi olla, mutta yrittäjä ei ole osannut hakea sitä.”

Yrityskummia voi hakea kummien verkkosivujen kautta. Yrittäjälle valitaan aina hänen tarpeisiinsa sopiva ja toiveiden mukainen kummi. Kummina voi olla esim. aikaisemmin samalla alalla toiminut henkilö tai hän voi tulla täysin eriltä alalta. Kummi on kuitenkin aina ulkopuolinen toimija. Hän ei voi toimia asiakasyrityksensä työntekijänä, omistajana, konsulttina tai sijoittajana. Hän ei ole asiakkaan kilpailijan, alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa eikä voi samanaikaisesti toimia kilpailijan kummina.

Asiakkaan ja yrityskummin välille tehdään sopimus asiakkuuden alussa. Sopimuksen voi päättää joko asiakas tai kummi. Tapaamisten ajankohdat asiakas ja kummi sopivat aina keskenään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Tapaamisia voi olla esim. kerran kuukaudessa, taikka useammin tai harvemmin. Keskustelut etenevät asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yrityskummiksi

”Myös uudet kummit ovat tervetulleita. Yrityskummeiksi pääsee rehellisiä, hyvämaineisia ja osaavia henkilöitä. Tärkeää on, että uudet kummit sitoutuvat ottamaan asiakkaita”, Risto kertoo. Kummien antamat neuvot ja suositukset noudattavat Suomen lakeja ja hyvää liiketapaa. Kummia ohjaa vain asiakasyrityksen etu. Hän sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- ja ammattisalaisuudet, eikä hän käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi. Kummit eivät kilpaile konsulttien kanssa, eivätkä siten syö heidän leipäänsä.

Tule tapaamaan yrityskummeja

Yrityskummit päivystävät BusinessAsemalla (Hallituskatu 36 B) joka torstai klo 8.00–9.00. Päivystys jatkuu kesäkuun puoleen väliin asti BusinessAseman aukiolon puitteissa ja koronarajoitukset huomioon ottaen.
Tervetuloa juttelemaan!

Risto Nummela
aluekummi, yrityskummi
Suomen Yrityskummit, Pohjois-Pohjanmaa
p. 050 374 3471
risto.nummela@yrityskummit.fi
https://www.yrityskummit.fi/

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Saagacoms