Synkronointia, ristiintarkistusta ja sparrausta

Kirjoitin jo aikaisemmin tässä artikkelisarjassa liiketoimintasuunnitelmasta ja kannattavuuslaskennasta. Näiden dokumenttien synkronoinnilla varmistetaan, että olet yrittäjänä pyrkinyt huomioimaan riittävästi kulu-tuotto rakennetta. Kuluja on kiinteitä ja muuttuvia, mutta tuotot ovat monta kertaa vain muuttuvia.

Suunnitelmia ja laskelmia tehdään ensisijaisesti sinun yrittäjänä menestymisen pohjaksi. Samalla rakennetaan aineisto, josta mahdollinen lukija saa käsityksen sekä liiketoiminnastasi että siitä vastaavatko numerot kirjaimia. Otan tässä esimerkiksi markkinointikulut. Jos kerrot liiketoimintasuunnitelmassasi kohdistavasi kaiken mainontasi sosiaaliseen mediaan mutta kannattavuuslaskennassa siihen huomioitu raha on ”nolla euroa” niin vastaavuutta on vaikea löytää. Toisin kuin luullaan, kohdennettu digimarkkinointi maksaa aina. Toisena esimerkkinä nostan matkakulut, kerrotaan että osallistutaan messuille ja verkostoitumistapahtumiin kotipaikkakunnan ulkopuolella mutta suunnitelmassa matkustamiseen varattu raha on ”nolla euroa”. Vaikka tekisit matkan omalla autollasi liittyy siihen kuluja. Kolmantena esimerkkinä on kansainvälistyminen. Mikäli liiketoimintasuunnitelmassa määrittelet sen tulevaksi tavoitteeksi niin kannattaa myös selvittää paljonko se maksaa? Myös verkkokaupan lokalisoiminen uuteen kohdemaahan kustantaa ihan paperirahaa. Hyvä huomio tässä on myös se, että Ruotsikin on osa kansainvälistä liiketoimintaa.

Parhaimman yleiskäsityksen yrityksen aloitustaipaleesta saa, kun liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskenta on siis synkronoitu keskenään. Moni tuleva yrittäjä on kysynyt minulta yrityksen piilokuluista? Aloittavan yrityksen piilokulut ovat yleensä niitä kuluja, joita ei ole otettu huomioon laskelmissa ennen aloitusta. Suunnitelmien ristiin tarkistaminen vähentää myös piilokulujen määrää, vaikka kuluissakin yllätyksiä tulee aina. Omassa neuvonnassani lähden yleensä aina liikkeelle yrityksen kulurakenteesta. Paljonko tuotetta tai palvelua on vähintään myytävä, jotta kulut ja haluttu yrittäjäpalkka saadaan tuotoilla katettua? Synkronointi saattaa paljastaa myös sen, että aiottu yhtiömuoto ei olekaan se paras vaihtoehto liikkeelle lähtemiseen. Sparrauksessa voidaan myös päätyä siihen, että yrittäjän kannattaa ostaa jo toimiva yritys, mikäli tiedetään sellaisen olevan myynnissä.

Tätä synkronointia, ristiin tarkistusta ja sparrausta tehdään neuvontapalveluna Uusyrityskeskuksissa ympäri Suomen.

t. Jarmo

Yritysneuvoja vinkkaa. Part 1.
Liiketoimintasuunnitelma;
Kuka? Mitä? Miten? Missä? ja Kenelle?

Yritysneuvoja vinkkaa. Part 2.
Tee kannattavuuslaskelma;
ole realisti!

Yritysneuvoja vinkkaa. Part 4.
Yhteistyökumppanit;
Luo verkostoja!

Yritysneuvoja vinkkaa. Part 5.
Go for it!