Piirroskuvassa näkyy kannettava tietokone, jolla digiyritysneuvonta-henkilö pitää koulutusta. Hän osoittee karttakepillä puhelimen tai tabletin näytöllä olevaa chatbottia. Kuvassa on myös työpöydän ääressä istuva nainen ja säkkituolissa istuva henkilö. Heillä molemmilla on kannettavat tietokoneet. Kuvassa on EU-lippu, jonka alla lukee Euroopan unionin osarahoittama

Digiyritysneuvonta – Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon -hanke

Digiyritysneuvonta-hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi suomalaisten yritysten mahdollisuuksia saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa.

Hankkeessa kehitetään yritysneuvontaorganisaatioiden valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Samalla luodaan Digineuvojan työkalupakki, johon kerätään parhaita yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Digineuvojan työkalupakki pilotoidaan 150 yrityksen kanssa.

Lue uutinen hankkeesta

Hankeaika
1.12.2023–30.11.2026

Hankekumppanit
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry toimii hankkeen koordinaattorina. Muita hankekumppaneita ovat Oulun seudun Uusyrityskeskus ry:n lisäksi Business Turku Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki ja Prizztech Oy.

Rahoitus
Euroopan sosiaalirahasto plus on hankkeen osarahoittaja. Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Tuen kokonaismäärä ryhmähankkeelle on 1 008 099 euroa, josta Oulun seudun Uusyrityskeskuksen osuus on 210 231 euroa.

Yhteyshenkilö Oulun seudun Uusyrityskeskukselta
Tuija Aitto-oja, 040 510 6315, tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi

Kuvassa on Digiyritysneuvonta-hankkeen kumppanit. EU-lippu, jonka vieressä lukee Euroopan unionin osarahoittama. Lisäksi kuvassa on TIEKEn, Business Turun, Prizztechin, Oulun seudun Uusyrityskeskuksen ja Lappeenrannan logot.