```html

Valmenna mielesi yrittäjäksi

Ladataan Tapahtumat

30.1.2024 ja 13.2.2024 klo 9 – 15.30

Workshop 1: Rohkea yrittäjä 30.1.2024
Osallistava valmennuspäivä, jossa lähdetään pureutumaan oman rohkeuden lisäämiseen sekä itseluottamuksen kasvattamiseen, omaa yrittäjyyttä tukemaan. Pohdimme ja sparraamme myös yritysideaa ja sen kannattavuutta. Lisäksi keskitymme henkilö- tai yritysbrändiin, oman palvelun hinnoitteluun, myyntiin ja markkinointiin – nimenomaan henkisen rohkeuden näkökulmasta. Usein näkyväksi tuleminen sekä oman osaamisen hinnoittelu ja myynti haastavat yritystoiminnan aloittajaa. Löydetään yhdessä rohkeus ja työkalut tässä onnistumiseen!

Workshop 2: Rohkea tiimi 13.2.2024
Osallistava valmennuspäivä, jossa lähdetään pureutumaan menestyksekkään tiimin yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja toimintaan. Lisätään niin itsetuntemusta kuin ymmärrystä erilaisista motivaatio-, toiminta- ja vuorovaikutusmalleista, jotka lisäävät rikasta yhteistyötä. Pohditaan arvoja, rooleja, vastuita ja yhteisiä tavoitteita. Lisäksi sparrataan onnistuneita kohtaamisia – niin tiimin sisäisiä kuin asiakkaiden. Löydetään yhdessä ymmärrys, työkalut ja kanava tässä onnistumiseen!

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/Valmenna_mielesi_yrittajaksi_5170

Workshop 1: Entrepreneur with Courage 30.1.2024
An engaging workshop day, where we delve deeper into increasing your own courage and self-confidence to support your entrepreneurship. We also reflect on your business idea and its potential. In addition, we focus on personal and business branding, pricing your services as well as sales and marketing – from the perspective of mental courage. Often a new entrepreneur is challenged by their entrepreneur identity as well as pricing and selling their own expertise. Let’s find the courage and tools together to succeed in this!

Workshop 2: Team with Courage 13.2.2024
Our second workshop day encourages you to think about what the building blocks of successful teamwork are. We increase both self-awareness and understanding of different motivation, action and interaction models that enhance rich collaboration. We consider values, roles, responsibilities, and common goals. In addition, we reflect on successful encounters – both within the team and with customers. During the workshop, we’ll discover the tools to build a successful startup team!

Register: https://www.lyyti.in/Valmenna_mielesi_yrittajaksi_5170

Valmennus on Rohkeushypyn toteuttama ja valmentajana toimii Reetta Viinanen. Reetta on viestintäasiantuntija, NLP Trainer ja uravalmentaja, joka on tehnyt työuran erilaisissa organisaatioissa viestinnän, vuorovaikutuksen, muutosjohtamisen sekä osaamisen kehittämisen parissa. Reetan kokemuksessa painottuvat erilaiset työelämän muutostilanteet. Reetta on aktiivinen verkostoituja ja tekee työtä nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämiseksi. Hän myös valmentaa yrittäjiä sekä start uppeja ja hänet palkittiin työstään vuoden 2020 valtakunnallisena YES Kummina.

The workshops are done by Rohkeushyppy with Reetta Viinanen being the coach. Reetta is an expert in communications, an NLP Trainer and a career coach with a background in different organizations focusing on communciations, interaction, change management and skills development. Reetta’s work experience is particularly geared towards different transitional situations in work life. Reetta is an active networker and she works to progress entreprenurial and work life skills of young people. She was rewarded nationally from this work in 2020. She also coaches entrepreneurs as well as startups.

Go to Top