```html

Uusasiakashankinnan datalla johtaminen verkkokaupassa, GA4 hyödyntäminen ja datan visualisointi

Ladataan Tapahtumat

Aika: 28.9. – 19.10. 2023
Paikka: BusinessAsema

Tunnistatko uuden asiakkaan ja osaatko ottaa tämän markkinoinnissasi huomioon? Tiedätkö mistä kanavista näitä olisi syytä hankkia ja kuinka tehdä se kannattavasti? Osaatko hyödyntää uutta Google Analytics 4:sta tehokkaasti ja saatko vietyä dataa visuaaliseen muotoon päätöksen teon tueksi Google Looker Studion avulla? Jos vastaus on en tiedä tai näissä olisi vähintäänkin petrattavaa, niin nyt siihen on erinomainen mahdollisuus. Dataki-hanke tarjoilee neljän puolen päivän mittaisen kokonaisuuden, jossa pureudutaan kyseisiin aiheisiin pintaa syvemmältä. Koulutuksessa saat tietoa, käytännön vinkkejä ja esimerkkejä siitä, kuinka uusasiakashankintaa tulisi mitata ja datan avulla tehdä kannattavasti eri kanavissa, kuinka uudistunut Google Analytics työkalu saadaan tehokkaaseen käyttöön sekä kuinka dataa voidaan visualisoida tehokkaan seurannan ja päätöksenteon tueksi.

Kouluttajina toimivat digitaalisen liiketoiminnan monissa liemissä keitetyt rautaiset ammattilaiset Miia Heino sekä Henri Tuominen Digizer Oy:ltä Kokonaisuus on suunnattu verkkokauppaa harjoittavalle yrityksille, mutta tarjoaa runsaasti arvokasta oppia kaikille digimarkkinointia hyödyntäville yrityksille. Paikkoja on rajoitetusti, joten kannatta toimia nopeasti!

1. päivä torstai 28.9. klo 8:30-12:00

Oman verkkoliiketoiminnan seurannan ymmärtäminen ja kehittäminen

 • Analytiikan tulosten tulkinta omaan liiketoimintaan liittyen
 • Sivuston nykyisen kävijätilanteen hahmottaminen; mitä tekevät, mistä tulevat, mitä haluaisivat löytää/tehdä?
 • Kävijäpolkujen ymmärtäminen
 • Ostajapersoonien/asiakasryhmien tunnistaminen
 • Prospektointi ja myynnin aktiivisuuden mittaaminen
 • Konversiohakuisuus ja ostamisen helppous

2. päivä torstai 5.10. klo 8:30-12:00

Asiakashankinnan kustannukset

 • Markkinointikanavien CPA:n ja muiden tehomittareiden vertaileminen
 • Markkinointikanavien kokonaisuuden ymmärtäminen ja erot kanavien välillä
 • Kannattavan markkinoinnin perusperiaatteet esim. asiakkaan elinkaariarvoon perustuen

3. päivä tiistai 17.10. klo 8:30-12:00

Google Analytics 4 syvällisempi hyödyntäminen

 • Google Analytics 4 -valikkorakenteen
 • Vakioraportit ja niiden kertaus

Google Analytics 4:n hyödyntäminen päivittäisessä tiedon etsimisessä

 • Tärkeimpien mittareiden esittely ja käyttäminen
 • Vakioraportit ja niiden muokkaaminen omiin tarpeisiin
 • Oleellisen datan löytäminen, suodattaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnan tavoitteita kohti

Kartoitus (explore) -työkalun käyttäminen

 • Kartoitusten luominen ja muokkaaminen
 • Datan tulkitseminen
 • Esimerkkejä erilaisista kartoituksista ja niiden hyödyntämisestä

4. päivä torstai 19.10. klo 8:30-12:00

Datan visualisointi Google Looker Studio -työkalun avulla

Google Looker Studion perusteet ja esittely

Datalähteiden yhdistäminen (esim. Google Analytics, Google Ads, somet jne.)

 • Ilmaiset datalähteet
 • Maksulliset laajennukset (Supermetrics-lisäosa)

Visuaalisten mittareiden luominen ja muokkaaminen

 • Yleisimmät mittarit ja KPI:t sekä niiden tulkinta

Google Looker Studion käyttäminen päätöksenteossa, case-esimerkit

 • Päivittäinen seuranta oman markkinoinnin tukena
 • Raportointi johdolle/hallitukselle tms.
 • Raportointi asiakkaille

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/uusasiakashankinnan_datalla

Lisätiedot:

Antti Moilanen
asiantuntija, digitaalinen liiketoiminta, verkkokauppaosaaminen
040 153 5608
antti.moilanen@businessoulu.com

Go to Top