```html

TOPTEN-käytännöt

Ladataan Tapahtumat

Uusi rakentamislaki ja asetukset vaativat kaikilta rakentamisen osapuolilta paljon uuden oppimista. Sekä oppimisen että oman työn avuksi tarvitaan uusia oppaita ja konkreettisia käytännön tulkintaohjeita, jotka helpottavat, selkeyttävät, yhdenmukaistavat ja säästävät aikaa käytännön työssä.

TOPTEN-Rakentamisen yhteiset käytännöt ovat tehty työkaluksi auttamaan rakentamisen eri osapuolia, rakennuttajia, suunnittelijoita, viranomaisia ja rakentajia, toteuttamaan säädösten vaatimukset käytännössä. TOPTEN-alustan kehitys-/uusimisprojekti on saatu valmiiksi vuoden 2023 lopussa. On luotu hyvä valmius jatkaa yhteistä työtä uuden lain ja asetusten vaatimusten jalkauttamiseksi käytäntöön.

Tervetuloa kuulolle ja yhteistyöhön!

Tilaisuuden aikataulu:

11:00 Omakustanteinen lounas

12:00 Tilaisuuden avaus, Pohjois-Suomen rakennusklusteri ja Oulun rakennusvalvonta

12:15 Ympäristöministeriön terveiset – Lainsäädännön tilannekatsaus

12:30 Rakentamislakiopas – mitä uusi laki tuo tullessaan

13:00 TOPTEN-käytänteet – hankkeen ja uuden alustan esittely

13:30-14:00 TOPTEN-kortiston käytön näkökulmat/kommentit, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennuttaminen ja viranomaiset

14:00 Pohjois-Suomen Rakennusklusterin tarjoama kahvi

14:30 Rakentamislain mukanaan tuomia kehitystarpeita kortistoon

14:45-15:00 Keskustelu ja seminaarin päätös

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/TopTenSeminaari2024

Lisätiedot:

Elina Yli-Luukko DI
Toiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry
Executive Director, Arctic Construction Cluster Finland
Tel: +358 40 583 3131
elina.yli-luukko@rakennusklusteri.fi
www.rakennusklusteri.fi

Go to Top