```html

Tietoturvapäivä Kiwa Live

Ladataan Tapahtumat

Päivän aiheita (klo 9-12) mm.

– Kolme kriisiä (Afganistan, Pegasus, Epävarma maailma 2022)
Matti Parviainen, tietoturvapäällikkö, Ulkoministeriö:
Ulkoministeriön tietoturvapäällikkö Matti Parviainen kertoo näkemyksiä ja kokemuksia tietoturvallisuuden johtamisesta, varautumisesta ja riskien hallinnasta kolmen kriisin kautta.

-Toiminta kyberhyökkäyksessä case STT
Tuomas Venho, tietohallintopäällikkö, Suomen tietotoimisto:
Suomen tietotoimiston tietohallintopäällikkö Tuomas Venho kertoo taannoisesta kyberhyökkäyksestä ja STT:n toiminnasta. STT joutui kiristyshaittaohjelmalla toteutetun hyökkäyksen kohteeksi kesällä 2022 ja viesti tapahtuneesta mahdollisimman laajasti. Asian esilläolo julkisuudessa auttoi muita organisaatioita suojautumaan kyberhyökkäyksiltä ja suunnittelemaan entistä paremmin niistä toipumista.

-Kuka SINUSTA on kiinnostunut?
Jyri-Petteri Aro, tietoturvapäällikkö, Maanpuolustuskorkeakoulu:
Jyri-Petteri avaa osuudessaan kuka kätkeytyy APT (Advanced persistent threat) -toimijan nimikkeen taakse, mitä välineitä heillä on ja miten kybertoiminta liittyy osaksi valtiollista tiedustelua.

-Harjoitus tekee jatkuvuusmestarin
Jyrki Lahnalahti, tuoteomistaja, pääarvioija, Kiwa Inspecta:
Osiossa käsitellään esimerkkien ja hyvien käytäntöjen kautta toimivalle jatkuvuudenhallinnalle oleellisia harjoituksia ja testauksia, joiden rooli myös osaamisen ja tietoisuuden varmistamisessa jää usein huomaamatta.

Ilmoittautuminen: https://www.kiwa.com/fi/fi/ajankohtaista/asiakastapahtumat/tietoturvallisuuspaiva_2023/

Lisätiedot:

timo.halttula@kiwa.com / 0400837437

Go to Top