```html

Mikä on verkkokauppayrityksesi kilpailuedun lähde?

Ladataan Tapahtumat

Mikä on verkkokauppayrityksesi kilpailuedun lähde?

Yrityksen johtaminen vaatii hyvää ja rehellistä itsetuntemusta, niin johtajalta itseltään kuin suhteessa yritykseen. Yrityksen johtajan tulee olla tietoinen yrityksensä vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. Johtajan on löydettävä vahvuudet ja kehityskohdat yrityksestään. Sen jälkeen tarvitsee vain nostaa hihat ylös ja alkaa hommiin, jotta johtaja saa vahvuuden löytää yrityksen ja sen tiimin mahdollisuudet kasvuun.

Kasvu on haastava, mutta mielenkiintoinen matka. Sitä lähdemme tällä koulutuksella matkaamaan.

Kouluttaja Heidi Jaara, Balmuirin entinen omistaja ja toimitusjohtaja, jakaa oman rehellisen kasvutarinansa kulmakivet Nokian asiantuntijasta yrittäjäksi, työnantajaksi ja johtajaksi. Heidi jakaa oman mielenkiintoisen kasvupolun opit autotallista kansainväliseksi yrittäjäksi virheineen, oppeineen ja onnistumisineen. Luvassa on konkreettisia vinkkejä yrityksen kehittymiseen, henkilökunnan kasvattamiseen ja johtamiseen, verkkokaupan tuotteistukseen ja asiakaskokemuksen luomiseen verkkokaupassa.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kilpailuetu

Oman kilpailuedun kirkastaminen ja toimiminen uudella tavalla, vanhalla toimialalla

Yrityksellä tulee olla selkeä visio omasta erikoisuudestaan.

Koulutuksessa herätellään ajatusta, mitkä ovat asiakkaan todelliset tarpeet, joita muut kilpailijat eivät täytä. Mistä löytyvät uudet kanavat menestykseen? Menestyksen edellytys on, että toimitaan uudella tavalla vanhalla toimialalla ja ollaan inspiroitunut toimija.

Kouluttaja Heidi Jaara jakaa lukuisia esimerkkejä oman kilpailuedun löytämisestä, uusien toimintamallien tarjoamisesta asiakkaille ja uusien markkinamahdollisuuksien löytämisestä. Koulutuksen tavoitteena on löytää oma erikoisvahvuus ja kilpailuetu markkinoilla.

Milloin? 29.3.2023 klo 8.30-12
Missä? BusinessAsema

Verkkokaupan tuotteistus – Niukkuus luo luovuutta

Verkkokaupan tuotteistus on avain menestykseen.

Onko oman yrityksesi ydintarjooma ja viesti selkeä? Koulutuksessa tarkastellaan, onko oman yrityksen tarjooma helposti asiakkaan ymmärrettävissä ja ostettavissa.

Kouluttaja Heidi Jaara jakaa konkreettisia kokemuksia, miten pieni yritys voi näyttää verkossa isolta, houkuttelevalta ja kansainväliseltä. Koulutuksessa saat hyviä vinkkejä, miten saat brändin esille edullisesti ja miten pienillä resursseilla luodaan näkyvyyttä sekä menestystä.

Milloin? 12.4.2023 klo 8.30-12
Missä? BusinessAsema

Asiakaskokemus ja sen luominen verkkokaupassa

Asiakkaiden aistien helliminen verkon kautta on haastavaa mutta mahdollista.
Koulutuksessa herätellään ajatuksia aistien merkityksestä ja pyritään löytämään uusia ideoita omaan yritykseen ja verkkokauppaan. Aamupäivän aikana käydään läpi keinoja, miten yritys ja verkkokauppa pysyvät mielenkiintoisina.

Kouluttaja Heidi Jaara jakaa kokemuksia, miten verkkokaupan ja kivijalan asiakaskokemus saadaan ylivoimaiseksi, ja hyvällä palvelulla pidetään asiakkaat tyytyväisinä. Heidi haastaa yrittäjiä käyttämättömien mahdollisuuksien selvittämisessä. Teemalla: Reason to come and visit… and buy! – löydetään uusia mahdollisuuksia kasvaa.

Milloin? 26.4.2023 klo 8.30-12
Missä? BusinessAsema

Koulutus on maksuton yrityksille ja sisältää de minimis -tukea 1200 euron verran / yritys.

Go to Top