```html

Talouden ennustaminen starttirahaa haettaessa (in Finnish)

Loading Events

Pitkäkestoisen yritystoiminnan edellytyksenä on taloudellisesti kannattava toiminta. Ennen yrittäjäksi alkamista pitää toiminnalle asettaa realistiset tavoitteet. Lisäksi pitää tehdä laskelmia siitä, pystytäänkö tavoitteet saavuttamaan ja mitä niiden saavuttaminen edellyttää. Näiden perusteella henkilö voi päättää, kannattaako ja haluaako hän alkaa yrittäjäksi. Myös starttirahahakemukseen on liitettävä kattava ja realistinen laskelma taloudesta. Webinaarissa aiheina mm.:

  • Yrityksen tulot, menot ja tulos
  • Taloudellisen tavoitteen asettaminen ja laskeminen
  • Starttirahan laskelmat; mistä liikkeelle, realistinen arviointi

Jaa kirjoitus haluamallasi tavalla!

Go to Top